אירופה, גלריית איטליה-צרפת-שווייץ, טרק סובב מון בלאן